Kaldavfetting

Kaldavfetting er et petrokjemisk vaskemiddel. Den rengjør lakken og løser opp salt, tjære, voks og asfalt. Spyl ovenfra og ned.

Personvern