KAR AS tar KORONAVIRUSET på alvor, og følger derfor opp myndighetenes gjeldende krav og anbefalinger for smittebegrensning.

Dette er tiltak som skal kunne få alle til å føle seg tryggere hos oss. 😊

Tiltak

  • Hold trygg avstand mellom alle kunder og ansatte.
  • Kundemottak og verksted er utstyrt med ANTIBAC.
  • Nøkkelhåndtering i kundemottak gjøres med engangshansker.
  • Verkstedpersonell bruker engangshansker ved arbeid med bilen.
  • Ekstra vask og desinfisering av kundebiler før og etter verkstedbesøk.
  • Kundemottak er kun det område man får aksept til å besøke som kunde eller gjest.
  • Ekstra vask desinfisering av lokaler og kundeområder.

MVH KAR AS

Karl-Erik 😊

Ta vare på hverandre, være positiv og vis omsorg. 😊

Vaner som forebygger smitte. fra FHI. Helsediriktoratet

Personvern